Obchodní podmínky

1. Podmínky

Vstupem na tuto webovou stránku souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami používání webových stránek, všemi příslušnými zákony a předpisy a souhlasíte s tím, že odpovídáte za dodržování všech příslušných místních zákonů. Pokud s některým z těchto podmínek nesouhlasíte, máte zakázáno používat tento web nebo na něj přistupovat. Materiály obsažené na tomto webu jsou chráněny příslušnými zákony o autorských právech a ochranných známkách.

2. Použijte licenci

 1. Je uděleno povolení dočasně stáhnout jednu kopii materiálů na webových stránkách Fireflier Lighting pouze pro osobní, nekomerční přechodné prohlížení. Jedná se o udělení licence, nikoli o převod vlastnictví, a na základě této licence nesmíte:
  1. upravovat nebo kopírovat materiály;
  2. použití materiálů pro jakékoli komerční účely nebo pro jakýkoliv veřejný displej (komerční či nekomerční);
  3. pokusit se dekompilovat nebo zpětně analyzovat jakýkoli software obsažený na webových stránkách Seedz Lighting;
  4. odstraňte autorská práva nebo jiná vlastnická zápisy od materiálů, nebo
  5. převést materiály na jinou osobu nebo "zrcadlit" materiály na libovolném jiném serveru.
 2. Tato licence bude automaticky ukončena, pokud porušíte některá z těchto omezení, a může být kdykoli ukončena společností Seedz Lighting. Po ukončení prohlížení těchto materiálů nebo po ukončení této licence musíte zničit veškeré stažené materiály, které máte v držení, ať už v elektronickém nebo tištěném formátu.

3. dementi

 1. Materiály na webových stránkách Fireflier Lighting jsou poskytovány „tak, jak jsou“. Společnost Seedz Lighting neposkytuje žádné záruky, výslovné ani předpokládané, a tímto se zříká a popírá všechny ostatní záruky, mimo jiné včetně předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel nebo neporušení duševního vlastnictví nebo jiného porušení práv. Fireflier Lighting dále nezaručuje ani nevydává žádná prohlášení týkající se přesnosti, pravděpodobných výsledků nebo spolehlivosti použití materiálů na svých internetových stránkách nebo v souvislosti s těmito materiály nebo na jiných stránkách, na které je odkazováno.

4. Omezení

Společnost Fireflier Lighting ani její dodavatelé v žádném případě neodpovídají za žádné škody (mimo jiné včetně škod za ztrátu dat nebo zisku nebo v důsledku přerušení podnikání) vyplývající z použití nebo nemožnosti použít materiály na internetu Fireflier Lighting webu, a to i v případě, že společnost Fireflier Lighting nebo autorizovaný zástupce společnosti Fireflier Lighting byli o možnosti takového poškození informováni ústně nebo písemně. Protože některé jurisdikce neumožňují omezení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, nemusí se vás tato omezení vztahovat.

5. Revize a Errata

Materiály, které se objevují na webových stránkách Fireflier Lighting, mohou zahrnovat technické, typografické nebo fotografické chyby. Fireflier Lighting nezaručuje, že některý z materiálů na jeho webových stránkách je přesný, úplný nebo aktuální. Fireflier Lighting může kdykoli bez upozornění provádět změny v materiálech obsažených na jejích webových stránkách. Fireflier Lighting se však nezavazuje k aktualizaci materiálů.

6. odkazy

Fireflier Lighting nekontroloval všechny weby propojené s jeho internetovým webem a není odpovědný za obsah takových odkazů. Zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená souhlas webu Fireflier Lighting. Použití jakékoli takové odkazované webové stránky je na vlastní riziko uživatele.

7. Podmínky použití stránek Modifikace

Fireflier Lighting může tyto podmínky používání svých webových stránek kdykoli bez předchozího upozornění revidovat. Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni aktuální verzí těchto Podmínek používání.

8. Rozhodné právo

Jakýkoli nárok týkající se webových stránek Fireflier Lighting se bude řídit zákony Čínské lidové republiky bez ohledu na její kolizní ustanovení.

Všeobecné podmínky vztahující se na používání webových stránek.

Šířit lásku
1
WhatsApp nebo Wechat
Naskenujte kód
Vítejte ve Fireflieru
Ahoj
Můžeme vám pomoci?
WhatsApp WeChat