Zásady ochrany osobních údajů

Fireflier Lighting („nás“, „my“ nebo „naše“) provozuje webovou stránku www.fireflier.com (dále jen „služba“).

Tato stránka vás informuje o našich zásadách týkajících se shromažďování, používání a zpřístupňování osobních údajů při používání Služby a volbách, které jste s těmito daty spojili.

Vaše údaje používáme k poskytování a vylepšování Služby. Používáním Služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito zásadami. Pokud není v těchto Zásadách ochrany osobních údajů definováno jinak, mají pojmy použité v těchto Zásadách ochrany osobních údajů stejný význam jako v našich Podmínkách, přístupných z www.fireflier.com

Definice

 • ServisSlužba je webová stránka www.fireflier.com provozovaná společností Fireflier Lighting.
 • Osobní údajeOsobní údaje jsou údaje o živé osobě, které lze identifikovat z těchto údajů (nebo z těchto a dalších informací, které budeme mít nebo pravděpodobně dostaneme k dispozici).
 • Použití datData využití jsou automaticky shromážděná data buď vygenerovaná použitím služby, nebo ze samotné infrastruktury služby (například délka návštěvy stránky).
 • CookiesCookies jsou malé soubory uložené ve vašem zařízení (počítač nebo mobilní zařízení).
 • Řadič datSprávcem údajů se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která (samostatně nebo společně nebo společně s jinými osobami) určuje účely, pro které a jakým způsobem se osobní údaje zpracovávají nebo mají zpracovat. Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů , jsme správcem vašich osobních údajů.
 • Zpracovatelé dat (nebo poskytovatelé služeb)Zpracovatelem dat (nebo poskytovatelem služeb) se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která zpracovává údaje jménem správce údajů. K účinnějšímu zpracování vašich dat můžeme využívat služeb různých poskytovatelů služeb.
 • Subjekt dat (nebo uživatel)Subjekt údajů je každá žijící osoba, která používá naši službu a je předmětem osobních údajů.

Sběr a použití informací

Shromažďujeme několik různých typů informací pro různé účely, abychom vám poskytli a zlepšili službu.

Typy shromážděných údajů

Osobní údaje

Během používání služby vám můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní identifikační údaje, které mohou být použity k kontaktování nebo identifikaci vás ("Osobní údaje"). Osobně identifikovatelné informace mohou mimo jiné zahrnovat:

 • E-mail
 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • Adresa, stát, provincie, PSČ, město
 • Cookies a údaje o použití

Můžeme použít vaše osobní údaje k tomu, abychom vás kontaktovali prostřednictvím informačních bulletinů, marketingových či propagačních materiálů a dalších informací, které by vás mohly zajímat. Můžete se odhlásit od obdržení jakýchkoli nebo všech těchto informací od nás prostřednictvím odkazu na odhlášení nebo pokynů uvedených v jakémkoli odeslaném e-mailu.

Použití dat

Můžeme také shromažďovat informace o tom, jak je Služba přístupná a jak je používána („Data o užívání“). Tato data o použití mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu počítače (např. Adresa IP), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky služby, které navštívíte, čas a datum návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, jedinečný identifikátory zařízení a další diagnostická data.

Umístění dat

Můžeme použít a uložit informace o vaší poloze, pokud nám k tomu dáte svolení („Údaje o poloze“). Tato data používáme k poskytování funkcí naší služby, ke zlepšení a přizpůsobení naší služby.

Službu určování polohy můžete povolit nebo zakázat, pokud používáte službu kdykoli prostřednictvím nastavení zařízení.

Sledování a soubory cookie

Pro sledování aktivity v naší službě používáme soubory cookie a podobné technologie sledování a určité informace máme k dispozici.

Cookies jsou soubory s malým množstvím dat, které mohou obsahovat anonymní jedinečný identifikátor. Soubory cookie jsou odesílány do vašeho prohlížeče z webových stránek a uloženy na vašem zařízení. Používají se také další technologie sledování, jako jsou majáky, štítky a skripty, které sbírají a sledují informace a zlepšují a analyzují naši službu.

Váš prohlížeč můžete dát pokyn, aby odmítl všechny soubory cookie nebo aby informoval, kdy je soubor cookie odeslán. Pokud však cookies neakceptujete, pravděpodobně nebudete moci používat některé části naší služby.

Příklady souborů cookie, které používáme:

 • Soubory cookie. Pro provozování naší služby používáme soubory cookie relace.
 • Upřednostňované soubory cookie. Používáme preferenční soubory cookie, abychom si pamatovali vaše preference a různá nastavení.
 • Bezpečnostní soubory cookie. Bezpečnostní soubory cookie používáme pro účely zabezpečení.

Použití dat

Seedz Lighting používá shromážděná data k různým účelům:

 • Poskytovat a udržovat naši službu
 • Oznámení o změnách v naší službě
 • Abyste se mohli účastnit interaktivních funkcí naší služby, pokud se tak rozhodnete
 • Poskytovat podporu zákazníkům
 • Získat analýzu nebo cenné informace, abychom mohli zlepšit naši službu
 • Sledovat používání naší služby
 • Odhalit, zabránit a řešit technické problémy
 • Chcete-li vám poskytnout zprávy, speciální nabídky a obecné informace o dalších zbožích, službách a událostech, které nabízíme, které jsou podobné těm, které jste již zakoupili nebo o kterých jste se dotazovali, pokud jste se rozhodli,

Právní základ pro zpracování osobních údajů podle nařízení o obecné ochraně údajů (GDPR)

Pokud jste z Evropského hospodářského prostoru (EHP), právní základ společnosti Seedz Lighting pro shromažďování a používání osobních údajů popsaných v těchto zásadách ochrany osobních údajů závisí na osobních údajích, které shromažďujeme, a konkrétním kontextu, ve kterém je shromažďujeme.

Společnost Seedz Lighting může zpracovávat vaše osobní údaje, protože:

 • Musíme s vámi uzavřít smlouvu
 • Dal jste nám povolení k tomu
 • Zpracování je v našich oprávněných zájmech a vaše práva nejsou potlačena
 • Pro účely zpracování plateb
 • Dodržovat zákon

Zachování dat

Fireflier Lighting uchová vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou pro účely stanovené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Budeme uchovávat a používat vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro splnění našich zákonných povinností (například pokud jsme povinni uchovat vaše údaje v souladu s platnými zákony), řešení sporů a prosazování našich právních dohod a zásad.

Fireflier Lighting také uchová údaje o použití pro účely interní analýzy. Údaje o používání jsou obecně uchovávány po kratší dobu, s výjimkou případů, kdy jsou tato data používána k posílení zabezpečení nebo ke zlepšení funkčnosti naší služby, nebo pokud jsme ze zákona povinni tyto údaje uchovávat po delší dobu.

Přenos dat

Vaše osobní údaje, včetně osobních údajů, mohou být přeneseny do - a udržovány na - počítačích umístěných mimo vaši státní, provinční, země nebo jinou vládní jurisdikci, kde se mohou zákony o ochraně osobních údajů lišit od zákonů příslušné jurisdikce.

Pokud se nacházíte mimo území Spojených států a rozhodnete se nám poskytnout informace, vezměte prosím na vědomí, že údaje přenášíme, včetně osobních údajů, do Spojených států a zpracujeme je tam.

Váš souhlas s těmito Zásadami ochrany soukromí, po němž následuje vaše podání takových informací, vyjadřuje vaše souhlas s tímto převodem.

Fireflier Lighting přijme veškerá opatření, která jsou přiměřeně nezbytná k zajištění toho, aby se s vašimi údaji zacházelo bezpečně a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, a nedojde k žádnému přenosu vašich osobních údajů do organizace nebo do země, pokud neexistují odpovídající kontroly včetně zabezpečení vašich osobních údajů a dalších osobních údajů.

Zveřejnění údajů

Obchodní transakce

Pokud je Fireflier Lighting zapojen do fúze, akvizice nebo prodeje majetku, mohou být vaše osobní údaje přeneseny. Před přenosem vašich osobních údajů a poté, co se na ně vztahují jiné zásady ochrany osobních údajů, vás upozorníme.

Zveřejnění pro vymáhání práva

Za určitých okolností může být Fireflier Lighting povinen zveřejnit vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na platné žádosti veřejných orgánů (např. Soud nebo vládní agentura).

Právní požadavky

Fireflier Lighting může zveřejnit vaše osobní údaje v dobré víře, že taková opatření jsou nezbytná pro:

 • Splnění zákonné povinnosti
 • K ochraně a obraně práv nebo majetku Fireflier Lighting.
 • Zabránit případnému nesprávnému jednání v souvislosti se službou
 • Chcete-li chránit osobní bezpečnost uživatelů služby nebo veřejnosti
 • Ochrana proti právní odpovědnosti

Bezpečnost dat

Bezpečnost vašich dat je pro nás důležitá, ale nezapomeňte, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není bezpečný pro 100%. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jeho absolutní bezpečnost.

Naše zásady týkající se „nesledování“ signálů podle kalifornského zákona o online ochraně (CalOPPA)

Nepodporujeme Do Not Track („DNT“). Nesledovat je předvolba, kterou můžete nastavit ve svém webovém prohlížeči, abyste informovali webové stránky, že nechcete být sledováni.

Můžete povolit nebo zakázat funkci Nenasledovat na stránce Předvolby nebo Nastavení ve webovém prohlížeči.

Vaše práva k ochraně údajů v rámci obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR)

Pokud jste rezidentem Evropského hospodářského prostoru (EHP), máte určitá práva na ochranu údajů. Cílem Fireflier Lighting je podniknout přiměřené kroky, které vám umožní opravit, upravit, vymazat nebo omezit použití vašich osobních údajů.

Pokud chcete být informováni o tom, jaké osobní údaje máme ohledně vás a chcete-li, aby byly z našich systémů odstraněny, kontaktujte nás.

Za určitých okolností máte následující práva na ochranu dat:

 • Právo na přístup, aktualizaci nebo smazání informací, které máme o vás. Vždy, když je to možné, můžete přistupovat, aktualizovat nebo požadovat smazání osobních údajů přímo v sekci nastavení účtu. Nemůžete-li tyto akce provádět sami, kontaktujte nás, abychom vám pomohli.
 • Právo na opravu. Máte právo na opravu vašich informací, pokud jsou tyto informace nepřesné nebo neúplné.
 • Právo na námitku. Máte právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů.
 • Právo na omezení. Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost dat. Máte právo na poskytnutí kopie informací, které máme k dispozici, ve strukturovaném, strojově čitelném a běžně používaném formátu.
 • Právo odvolat souhlas. Máte také právo svůj souhlas kdykoli odvolat, pokud se společnost Seedz Lighting spoléhala na váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

Vezměte prosím na vědomí, že před odesláním odpovědi na tyto požadavky vám můžeme požádat o ověření vaší totožnosti.

Máte právo podat stížnost úřadu pro ochranu údajů ohledně našeho shromažďování a používání vašich osobních údajů. Další informace získáte od místního orgánu pro ochranu údajů v Evropském hospodářském prostoru (EHP).

Poskytovatelé služeb

Můžeme zaměstnat společnosti a jednotlivce třetích stran, abychom usnadnili naši Službu („Poskytovatelé služeb“), poskytovali Službu naším jménem, ​​poskytovali Služby související se Službami nebo nám pomáhali analyzovat, jak je naše Služba využívána.

Tyto třetí strany mají k vašim osobním údajům přístup pouze k tomu, aby tyto úkoly vykonávaly v našem zastoupení a jsou povinny jej nezveřejňovat ani používat k jiným účelům.

Analytics

Můžeme použít poskytovatele služeb třetích stran k monitorování a analýze využívání naší služby.

 • Google AnalyticsGoogle Analytics je služba webové analýzy nabízená společností Google, která sleduje a hlásí provoz na webu. Google používá shromážděné údaje ke sledování a monitorování používání naší Služby. Tato data jsou sdílena s dalšími službami Google. Google může použít shromážděná data k kontextualizaci a personalizaci reklam své vlastní reklamní sítě. Můžete se odhlásit ze zpřístupnění vaší aktivity ve službě Google Analytics instalací doplňku prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics. Tento doplněk zabrání JavaScriptu Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js) ve sdílení informací s Google Analytics o aktivitě návštěv. Další informace o postupech ochrany osobních údajů Google najdete na webu Google Privacy & Terms. strana: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Behaviorální remarketing

Fireflier Lighting používá remarketingové služby k inzerci na webových stránkách třetích stran po vaší návštěvě naší služby. My a naši prodejci třetích stran používáme soubory cookie k informování, optimalizaci a zobrazování reklam na základě vašich minulých návštěv naší služby.

 • Reklamy Google (AdWords)Remarketingovou službu Google Ads (AdWords) poskytuje společnost Google Inc. Můžete se odhlásit ze služby Google Analytics pro grafickou reklamu a přizpůsobit reklamy v reklamní síti Google na stránce Nastavení Google Ads: http://www.google.com/settings/adsSpolečnost Google také doporučuje nainstalovat doplněk prohlížeče pro odhlášení z Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - pro váš webový prohlížeč. Doplněk prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics umožňuje návštěvníkům zabránit tomu, aby jejich data byla shromažďována a používána službou Google Analytics. Další informace o postupech ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na webové stránce Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Platby

V rámci služby můžeme poskytovat placené produkty a / nebo služby. V takovém případě využíváme služby třetích stran k zpracování plateb (např. Platební procesory).

Údaje o vaší platební kartě nebudeme ukládat ani shromažďovat. Tyto informace jsou poskytovány přímo našim zpracovatelům plateb třetích stran, jejichž použití vašich osobních údajů se řídí jejich Zásadami ochrany osobních údajů. Tito zpracovatelé plateb dodržují standardy stanovené společností PCI-DSS, které řídí Rada pro bezpečnostní standardy PCI, což je společné úsilí značek jako Visa, MasterCard, American
Expres a objev. Požadavky PCI-DSS pomáhají zajistit bezpečné zpracování platebních informací.

Platobní procesory, s nimiž pracujeme, jsou:

Odkazy na jiné stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné stránky, které nejsou provozovány námi. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránky této třetí strany. Důrazně doporučujeme, abyste si pročetli zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte.

Nemáme žádnou kontrolu nad žádnou odpovědností za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo praktiky stránek či služeb třetích stran.

Ochrana soukromí dětí

Naše služba se nevztahuje na někoho mladšího než 18 ("Děti").

Nevědomě shromažďujeme osobní identifikační údaje od osoby, která není mladší než 18. Pokud jste rodič nebo opatrovník a víte, že vaše dítě nám poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že jsme získali osobní údaje od dětí bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto informací z našich serverů.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Pravidla ochrany osobních údajů můžeme občas aktualizovat. O změnách vám oznámíme zveřejnění nových zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Dáme vám vědět prostřednictvím e-mailu a / nebo význačného oznámení o našich Službách dříve, než změna vstoupí v platnost, a aktualizovat „datum účinnosti“ v horní části těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Doporučujeme pravidelně kontrolovat tyto zásady ochrany osobních údajů. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů jsou účinné, pokud jsou zveřejněny na této stránce.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás:

 • E-mailem: info@fireflier.com
Šířit lásku
1
WhatsApp nebo Wechat
Naskenujte kód
Vítejte ve Fireflieru
Ahoj
Můžeme vám pomoci?
WhatsApp WeChat